O zhmotňovaní

Príspevok o zhmotňovaní svojich prianí z prednášky Dve cesty životom, Piešťany, 12. 3. 2017