O pozitívnej psychológii

14.05.2017

Úryvok o pozitívnej psychológii z prednášky Dve cesty životom, Piešťany, 12. 3. 2017