O pozitívnej psychológii

Úryvok o pozitívnej psychológii z prednášky Dve cesty životom, Piešťany, 12. 3. 2017