Dve cesty životom

Ukážka z prednášky Dve cesty životom, Piešťany, 12. 3. 2017